Prawo pracy

 

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego oferują kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, na co składa się m.in.:

  • reprezentacja sądowa pracodawców;
  • reprezentacja sądowa pracowników;
  • prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy;
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  • dochodzenie należnego wynagrodzenia za pracę;
  • obrona interesów i reprezentacja w sprawach o mobbing;
  • obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy;
  • doradztwo i prowadzenie sporów w sprawach z zakresu zakazu konkurencji.