Adwokat Bartosz Karol Rumiński

Kancelaria adwokata Bartosza Karola Rumińskiego gwarantuje swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa.

Kancelaria Adwokacka Słupsk

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego znajduje się w samym centrum
Słupska przy ul. Wojska Polskiego 54, lokal numer 2. Gabinety znajdują się w miejscu gdzie przez
dziesiątki lat prowadzona była praktyka ginekologiczna śp. doktorostwa Branickich.

Obsługa prawna

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria Adwokacka Słupsk

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria Adwokacka Słupsk

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria Adwokacka Słupsk

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński

Kancelaria adwokata Bartosza Karola Rumińskiego gwarantuje swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa.

Prawo karne

Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania przed organami ścigania…

Prawo cywilne

Priorytetem w postępowaniu cywilnym jest ochrona interesów Klienta zarówno w procesie, jak i postępowaniu nieprocesowym…

Prawo rodzinne

Reprezentacja i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania…

Prawo administracyjne

Prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi…

Prawo pracy

Usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej szerokiemu spektrum przedsiębiorców.

Jak dotrzeć?

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego mieści się w samym centrum Słupska, na parterze kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 54/2 w Słupsku. Gabinety znajdują się w miejscu gdzie przez dziesiątki lat prowadzona była praktyka ginekologiczna śp. doktorostwa Branickich. Nieopodal, w Galerii Podkowa, znajduje się darmowy parking dla Klientów galerii. Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego znajduje się:

 • 300 metrów od Sądu Okręgowego w Słupsku,
 • 700 metrów od Sądu Rejonowego w Słupsku,
 • 240 metrów od słupskiego Ratusza,
 • 650 metrów od Dworca PKP i PKS w Słupsku.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński

jest absolwentem trzech stacjonarnych kierunków studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: prawa, dziennikarstw a i komunikacji społecznej, a także politologii.

Studia prawnicze ukończył w 2007 roku pracą magisterską napisaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gdulewicz,  Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Aplikację adwokacką odbywał pod kierunkiem prawdziwej tuzy lubelskiej adwokatury – adwokat Barbary Stefaniuk, oraz jednego z najbardziej szanowanych pomorskich adwokatów – mecenasa Wojciecha Kaczmarka.

Przed związaniem swojego życia zawodowego z Adwokaturą przez pięć lat pracował jako dziennikarz w dwóch rozgłośniach radiowych, a także jako publicysta w najbardziej poczytnym tygodniku opinii w Polsce. Tym samym w kręgach jego zainteresowań znajdują się aspekty dotyczące wolności wypowiedzi, prawa prasowego, a także dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem czci i godności człowieka.

Na całokształt usług oferowanych przez adw. Bartosza Karola Rumińskiego składa się:

 

 • reprezentowanie interesów strony przed sądami powszechnymi i wojskowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniu przed jednostkami samorządu terytorialnego, organami postępowania dyscyplinarnego lub innym ciałem orzekającym tak w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących interesów zbiorowych,
 • obrona, doradztwo i reprezentacja stron w spawach karnych,
 • doradztwo i reprezentacja stron w sprawach cywilnych oraz sporach między przedsiębiorcami,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
 • doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów pracowniczych,
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, zarządzanie ryzykiem prawnym dla konkretnych podmiotów, przygotowywanie projektów dokumentów: statutów, umów, wniosków, porozumień i innych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • doradztwo prawne dla organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, jak m.in. pełnomocnictwa, umowy, opinie prawne, wezwania do zapłaty,
 • pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa prasowego, reprezentacja w postępowaniach dotyczących granic wolności wypowiedzi, a także obrona i oskarżenie w sprawach o przestępstwa przeciwko czci i godności oraz o naruszenie dóbr osobistych.

Skorzystaj z porady online

skontaktuj się klikając przycisk poniżej
Adwokat Bartosz Karol Rumiński prowadzi indywidualną Kancelarie Adwokacką przy ul. Stefana Starzyńskiego 1 w Słupsku. Udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje i broni interesów klientów w sprawach z zakresu prawa karnego (obrona oskarżonych, obwinionych i skazanych w tym reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania dotyczącego odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego), prawa cywilnego (w tym o: odszkodowania, spadki, naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebności, egzekucyjne), prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej) gospodarczego (tworzenie i likwidacja spółek, prawo upadłościowe), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.), prawa administracyjnego (sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), windykacji należności.

Mecenas  Bartosz Karol Rumiński wraz z zespołem doświadczonych prawników prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w  zakresie działania Sądu Rejonowego w Słupsku. Obszar działania Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego obejmuje całe województwo pomorskie, w tym miasta takie jak: Słupsk, Ustka, Lębork. Adwokat Bartosz Karol Rumiński udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje i broni interesów klientów w sprawach z zakresu prawa karnego (obrona oskarżonych, obwinionych i skazanych w tym reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania dotyczącego odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, także związanych z wykonywaniem uprawnień oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, czy  warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy i odroczenia w odbywaniu kary), prawa cywilnego (w tym o odszkodowania, stwierdzenie nabycia spadku, zachowku naruszenia posiadania, eksmisji, zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, egzekucyjnych: skarg na czynności komornika, powództw przeciwegzekucyjnych), prawa rodzinnego (majątkowych umów małżeńskich, rozwód, podział majątku, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej) gospodarczego (tworzenie i likwidacja spółek, prawo upadłościowe), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy, sprostowania świadectwa pracy itp.), prawa administracyjnego (sporządzanie odwołań,  odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), windykacji należności.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński prowadzi Kancelarię Adwokacką w Słupsku jednakże prowadzi sprawy w sądach, prokuraturach i urzędach nie tylko w Słupsku, a na terenie całej polski.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński prowadzą indywidualną Kancelarię Adwokacką w Słupsku. Mecenas Bartosz Karol Rumiński udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje i broni interesów klientów w sprawach z zakresu prawa karnego (obrona oskarżonych, obwinionych i skazanych w tym reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania dotyczącego odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego), prawa cywilnego (w tym o: odszkodowania, spadki, naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebności, egzekucyjne), prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej) gospodarczego (tworzenie i likwidacja spółek, prawo upadłościowe), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.), prawa administracyjnego (sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), windykacji należności

Adwokat Bartosz Karol Rumiński urodził się w Lublinie, ukończył m.in. Wydział Prawa  Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Mecenas prowadzi praktykę adwokacką nie tylko w Słupsku, ale w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Pomorza Zachodniego.